لطفا یادتان باشد …

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

توصیه‌هایی از یک بیمار به پزشکان و بقیه‌ی تیم درمان

لطفا یادتان باشد که ممکن است به نظر بیاید که من در جمع شما نیستم
اما هم حرفهای شما را می‌شنوم.