تجربه بیماران از «کلینیک قلب شما» 2 شهریور ماه 1398

بنام یزدان مهرآفرین درود و عرض ادب بارزترین مورد مشاهده شده، اخلاق نیک، برخورد بسیار متین و آرام‌بخش همکاران در تمامی سطوح بود همواره برقرار و تندرست باشید تنتان به ناز طبیبان نیازمند مباد 98/05/13... ادامه مطلب