مصرف آسپرین فقط در شرایطی توصیه می شود که سود آن از عوارض احتمالی بیشتر باشد

آسپیرین، گرچه می تواند باعث کاهش شانس بروز بیماری های قلبی عروقی شود، اما از طرف دیگر با رقیق کردن خون، می تواند خطر خونریزی های داخلی را نیز افزایش دهد. به همین خاطر مصرف آن فقط در شرایطی توصیه می شود که سود آن از عوارض احتمالی ب... ادامه مطلب