3- علامت‌های احتمالی آمبولی ریوی چیست؟

آمبولی ریه (گیر افتادن لخته خون در شریان‌های ریه) ممکن است در حالت‌های پیشرفته به سرعت باعث مرگ بیمار شود. به همین دلیل، لازم است تشخیص و درمان آن به سرعت انجام ‌شود. علامت‌های احتمالی آمبولی ریوی شامل موارد زیر است: – تنگی‌... ادامه مطلب