سونوگرافی آئورت شکمی (غربالگری آنوریسم)

در پزشکی، برای بعضی از بیماری ها، برنامه غربالگری وجود دارد. یعنی توصیه می شود در فواصل مشخص، تست هایی انجام شود تا بیماری قبل از ایجاد علائم کشف شود و بتوان اقدام درمانی مناسب را برای آن انجام داد.

در بین بیماری های قلبی عروقی، یکی از بیماری هایی که نیاز به غربالگری دارد، آنوریسم آئورت شکمی است. اختلالی که در آن سرخرگ بزرگ شکم به نام آئورت، متسع شده و قطرش زیاد می شود که اگر به موقع تشخیص داده نشود، عوارض بسیار مهمی مانند پارگی رگ در پی داشته و با مر گ و میر بالایی همراه است. در عین حال غربالگری و تشخیص آن با ابزار ساده و در دسترس سونوگرافی به سادگی قابل انجام است.

به همه افرادی که در یکی از دسته‌های زیر قرار دارند، توصیه می‌شود حتما سونوگرافی آئورت شکمی برایشان از نظر احتمال وجود این بیماری انجام‌شود:

  • آقایان ۶۵ تا ۷۵ سال با سابقه مصرف سیگار، حتی اگر ترک کرده باشند.
  • آقایان ۶۵ تا ۷۵ سال که یکی از بستگان درجه یک ایشان سابقه این بیماری را داشته باشد، چه ترمیم شده باشد و چه بر اثر این بیماری فوت شده باشند.

برای سایر آقایان و همچنین برای خانم ها، توصیه پزشکی مورد توافقی توسط انجمن های بزرگ علمی وجود ندارد. با این حال چنانچه فردی در این حدود سنی باشد، و همزمان سابقه مصرف سیگار داشته یا این بیماری در بستگان درجه یک ایشان وجود داشته‌باشد، توصیه می‌شود جهت بررسی مراجعه داشته‌باشند.

نویسنده: دکتر حسن ریاحی
آخرین به روز رسانی: مهرماه ۱۳۹۶