بررسی مدارک و نظر دوم

تشخیص بیماری قلبی در بسیاری از موارد می‌تواند استرس و سردرگمی در تصمیم‌گیری مناسب بین انتخاب‌های ممکن برای تشخیص دقیق‌تر و درمان به دنبال داشته‌باشد. به ویژه که گاه ممکن است اختلاف نظر بین تیم‌های مختلف درمانی نیز وجود داشته‌‌باشد و همچنین گاه به علت پیشرفت‌های سریع علمی در دنیا و وارد شدن امکانات جدید تشخیصی و درمانی، انتخاب‌های جدید تر و بیشتری نیز ایجاد می‌شوند. به همین خاطر یکی از راهکارهای پذیرفته‌شده در همه دنیا، مشاوره بیشتر و جویا شدن نظرات تیم‌های دیگر درمانی است که به آن «نظر دوم» گفته می‌شود.

در چه مواردی نظر دوم اهمیت بیشتری دارد:

  • وقتی تشخیص قطعی نیست.
  • وقتی تشخیص یک بیماری نادر و یا خطرناک برای بیمار مطرح شده است.
  • وقتی بیمار چندین مشکل همزمان دارد.
  • وقتی درمان توصیه شده، عوارض زیادی ممکن است به همراه داشته‌باشد.
  • وقتی درباره درمان پیشنهادشده، اتفاق نظر وجود ندارد.
  • وقتی گزینه‌های درمانی، برای بیمار از نظر هزینه، تفاوت بسیار زیادی دارند.
  • وقتی بیمار به تصمیم تیم پزشکی اطمینان کافی ندارد.
  • وقتی خود پزشک، مشاوره با سایر پزشکان را توصیه کرده‌است.

 

به این منظور، در کلینیک «مشاوره برای نظر دوم» این امکان فراهم شده‌است که صرف نظر از محل زندگی، بیمار بتواند مدارک پزشکی و شرح حال و مشخصات خود را از طریق سایت بارگذاری و ارسال‌کرده و نظر پزشکان متخصص کلینیک را جویاشود و به سؤالات بیمار درباره نکات و مراحل تشخیصی و درمانی بیماری خود پاسخ داده‌شود.

یادآوری مهم اینکه این امکان فقط برای موارد غیراورژانسی می‌باشد و همچنین همه اطلاعات مربوط به بیماری و مشخصات بیمار، در نزد کلینیک محرمانه خواهدبود.

نویسنده: دکتر رضا قنواتی
آخرین به روز رسانی: مهرماه ۱۳۹۶