قلب و بیماری‌های اعصاب

کاردیونورولوژی

بخش مهمی از بیماری‌های داخلی اعصاب، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، علتشان بیماری‌های قلبی همزمان می‌باشد. از جمله سکته‌های مغزی که ممکن است به علت اختلالات ریتم قلب، وجود نارسایی قلب و یا لخته در قلب و یا به صورت غیرمستقیم به دنبال پرفشاری خون و یا اختلالات چربی خون باشد.
همچنین بعضی از داروهای داخلی اعصاب ممکن است عوارض قلبی به همراه داشته باشند که به همین جهت بعضی معاینات و بررسی‌های قلبی قبل از تجویز دارو و یا در طول و پس از آن ضروری است. از جمله و به عنوان مثال داروی فینگولیمود که در بیماران مبتلا به ام اس (مالتیپل اسکلروزیس) تجویز می‌شود.
همچنین بعضی از بیماری‌های مهم داخلی اعصاب، ممکن است شباهت زیادی با بعضی بیماری‌های قلبی داشته‌باشند که برای افتراق آنها از هم، ضروری است که همزمان بررسی‌های قلبی نیز انجام‌شود مانند تشنچ و سنکوپ.
به همین خاطر در موارد ذکر شده دربالا و بسیاری موارد دیگر، بیمار مبتلا یا مشکوک به بیماری‌های داخلی اعصاب، ممکن است توسط همکاران متخصص داخلی اعصاب، جهت بررسی از نظر بیماری‌های قلبی همزمان به متخصص قلب ارجاع شوند و علاوه بر شرح حال و معاینات دقیق قلبی، بر حسب مورد ممکن است تست‌های تکمیلی مانند نوار قلب، اکوکاردیوگرافی ساده یا اکوکاردیوگرافی‌های تخصصی مانند کنتراست اکو یا اکوی مری وهمچنین هولترهای ریتم طولانی جهت بررسی اختلالات ریتم نیز انجام‌شود.

نویسنده: دکتر حسن ریاحی
آخرین به روز رسانی: مهرماه ۱۳۹۶