مشاوره بیماری‌های داخلی

بسیاری از بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی، همزمان مبتلا به بیماری‌های دیگر داخلی نیز هستند. و از جمله مهم‌ترین این بیماری‌ها به موارد زیر می توان اشاره‌کرد:

  • دیابت
  • نارسایی کلیه
  • کم خونی
  • بیماری‌های ریوی
  • بیماری‌های تیروئید

 

این بیماری‌ها هم خودشان می‌توانند باعث ایجاد بیماری قلبی و یا تشدید بیماری قلبی شوند و هم بیماری‌های قلبی می‌توانند باعث ایجاد بعضی از آنها یا تشدید بیماری شوند.

به این خاطر بسیارضروری است که این دسته از بیماری‌ها نیز در بیماران قلبی، به صورت دقیق و منظم بررسی و پیگیری و کنترل شده و اقدامات تشخیصی و درمانی لازم برای آنها انجام‌شود.

به همین خاطر در کلینیک مشاوره بیماری‌های داخلی، شکایات و علائم مربوط به این دسته از بیماری‌ها، و اقدامات تشخیصی و درمانی لازم و پیگیری‌ها و یزیت‌های دوره‌ای منظم، توسط همکاران متخصص داخلی انجام شده تا به این ترتیب علاوه بر درمان خود این بیماری‌ها، مراقبت‌های قلبی بیماران نیز به این ترتیب تکمیل و مؤثرتر انجام‌شود.

آخرین به روز رسانی: