آیا بلافاصله بعد از حمله قلبی می‌توان به مسافرت رفت؟

آیا بلافاصله بعد از حمله قلبی می‌توان به مسافرت رفت؟

در بیمارانی که بعد از ترخیص علامتی ندارند و حمله قلبیشان عارضه ی جدی نداشته و نیاز به درمان بیشتری نبوده‌است، بهتر است حداقل تا یک هفته مسافرت انجام نشود. مسافرت هوایی نیز بهتر است تا دو هفته بعد از حمله ی قلبی به تأخیر بیفتد.