بازتوانی قلبی چیست؟

بازتوانی قلبی چیست؟

بازتوانی قلبی یک برنامه جامع زیر نظر افراد آموزش دیده است که به بهبود شما بعد از حمله قلبی کمک می‌کند. این برنامه علاوه بر تمرین های ورزشی زیر نظر افراد خبره، شامل مشاوره روانشناسی و کمک به کنترل سایر فاکتورهای خطر بیماریهای قلبی نیز خواهد بود. شرکت در برنامه بازتوانی قلبی به همه افراد بعد از حمله قلبی توصیه می شود.