علاوه بر ویزیت‌های دوره‌ای بیمار، بیمار مبتلا به نارسایی قلب در چه شرایطی باید مراجعه زودتر به پزشک معالج داشته باشد؟

علاوه بر ویزیت‌های دوره‌ای بیمار، بیمار مبتلا به نارسایی قلب در چه شرایطی باید مراجعه زودتر به پزشک معالج داشته باشد؟

منتظر نشوید علایمتان این قدر شدید شود تا مجبور شوید به اورژانس بروید.