بیماری «نارسایی قلبی» چه بیماری است و علت و علائم آن چیست؟

نارسایی قلب، به این معنی است که قلب، بخشی از توان خود را برای رساندن خون مورد نیاز به اعضای مختلف بدن، از دست داده است. این نارسایی در عملکرد، ممکن است به علت ضعیف شدن قدرت انقباضی قلب ایجاد شود؛ و یا ممکن است ناشی از ناتوانی در ا... ادامه مطلب