آیا بیمار مبتلا به نارسایی قلب امکان رانندگی و مسافرت دارد؟

در شرایط خاصی از بیماری، ممکن است مجاز به رانندگی نباشید. حتما از پزشکتان در مورد امکان رانندگی و یا سفر هوایی سوال کنید. همچنین قبل از هر سفر، پزشکتان را مطلع کنید؛ چراکه با توجه به شدت نارسایی قلب، ممکن است ملاحظاتی وجود داشته ب... ادامه مطلب

بعد از حمله قلبی، چه زمانی می‌توان دوباره رانندگی‌کرد؟

در صورت پایدار بودن علایم، رانندگی با وسایل نقلیه شخصی از دو هفته تا یک ماه بعد از ترخیص مجاز می باشد. رانندگی با وسایل نقلیه عمومی و سنگین بایستی تا حداقل شش هفته بعد از ترخیص به تأخیر بیفتد. درباره امکان رانندگی مجدد با وسایل نق... ادامه مطلب