بیمار مبتلا به نارسایی قلب، در چه شرایطی باید به اورژانس مراجعه کند؟

در موارد زیر به نزدیکترین اورژانس مراجعه کنید یا با شماره 115 تماس بگیرید: درد سینه که هر یک از این ویژگی ها را داشته باشد: شدید باشد، با فعالیت کم ایجاد شود، همراه تنگی نفس، تعریق، تهوع و یا ضعف باشد، بیش از پانزده دقیقه طول بکشد... ادامه مطلب