آیا بیماری که سابقه حمله قلبی دارد، می‌تواند از جایگزینی هورمون پس از یائسگی استفاده‌کند؟

در خانمهایی که دچار حمله قلبی شده اند، درمان جایگزینی هورمونی که پس از یائسگی برای کاهش علائم ناشی از یائسگی انجام می شود، مجاز نیست. به همین خاطر در صورتی که این داروها را از قبل استفاده می کرده اید، با متخصص قلب خود و متخصص زنان... ادامه مطلب