آیا درد معده و قلب ممکن است با هم اشتباه شوند؟

بله ممکن است. و افتراق آنها از هم برای افراد عادی و حتی گاه پزشک، می تواند ساده نباشد. و بر اساس شرح حال دقیق شامل نوع درد، زمان طول کشیدن، رابطه آن با فعالیت، تیرکشیدن به بخش‌های دیگر بدن و علائم همراه باید به تشخیص رسید و گاه نی... ادامه مطلب