آیا ورزش برای بیماران نارسایی قلب مجاز است؟

از پزشک خود سؤال کنید که چه ورزشی برای شما مناسب تر است. اما حداقل ورزشی که توصیه می شود این است که پنج تا شش روز در هفته و هر بار سی دقیقه پیاده روی کنید. اگر لازم بود، در بین پیاده روی حتما استراحت کنید؛ اما در مجموع کل پیاده رو... ادامه مطلب